BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri özetleri 17 Nisan 2020 günü gece yarısı 24:00’a kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi
Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri*
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz. Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır. Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
  • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri Başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
  • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
  • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
  • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
  • Yazar, bildiri gönderimi esnasında, çalışmanın Orijinal Araştırma, Vaka Sunumu veya Kısa Konferans mı olduğunu belirtmelidir.
  • Vaka Sunumları yalnızca Poster olarak sunulabilirler.
  • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümleri içermelidir.
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç
CASE REPORTS: Amaç, Olgu, Bulgular, Sonuç

Kabul Yazısı
  • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
  • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar 30 Nisan 2020 tarihine kadar kayıt olmalıdır.
Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri
Sözlü bildirilerin sunulması için 8 dakikalık süre ayrılacaktır. Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.